Prověrky ...

GBARD SECURITY jako člen GBARD HOLDING s.r.o. klade maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb i na výběr zaměstnanců pro který jsou definována naprosto jasná pravidla i s ohledem na následné prověřování.

 

Celkové základní požadavky na naše zaměstnance :

- Morální a trestní bezúhonnost (výpis přestupků a RT)

- Psychická a fyzická zdatnost včetně odolnosti vůči stresu
- Praxe v oblasti bezpečnosti min. 5 let (vedoucí pozice 8 let)
- Psychologické a komplexní zdravotní vyšetření u našich lékařů v Praze
- Negativní lustrační osvědčení (u osob narozených před rokem 1971)
- Povinné zkoušky a osvědčení dle zákona
- Zapracování v délce 6 měsíců pod vedením managera divize
- Perfektní znalost problematiky bezpečnosti dle spádové divize služeb
- Společenské chování, etika, 100% loajalita a diskrétnost (s právním zajištěním) 

- ŘP min. sk. B po dobu nejméně 5 let

- Karta řidiče bez vážnějších přestupků v dopravě a s minimálně 9 body.
- další požadavky dle interních bezpečnostních pravidel.

 

Každý ze zaměstnanců je požádán o dobrovolně udělený písemný souhlas na dobu trvání pracovního poměru, na jehož základě souhlasí se správou osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a s prověřením jeho osoby či veškerých údajů poskytnutých zaměstnavateli. Na tomto základě ověřujeme v souladu s platnou legislativou aktuální stav a platnost stěžejních dokumentů jako např. karta řidiče, platnost ovědčení, prověrek, vzdělání, profesní praxe a další.
Souhlas se nevyžaduje u osob s platnou bezpečnostní prověrkou "TAJNÉ" a "PŘÍSNĚ TAJNÉ".
Poskytnutí tohoto písemného souhlasu není v souladu se zákonem povinné -  stejně tak, jako případné přijetí uchazeče.

 

Kvalitu služeb garantujeme !
Naši zaměstnanci jsou striktně podřízeni vedoucímu pracovníku spádové divize služeb a jsou povinni se řídit interními pravidly a směrnicemi, které jsou pro ně závazné.
Jakákoli pochybení či nedodržení našich pravidel, směrnic či etického kodexu, mají za důsledek personální či právní postih. Netolerujeme žádné ústupky.


 


NÁŠ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS PARTNEREM, JEHOŽ POTŘEBY A BEZPEČNOST JE PRO NÁS ZÁVAZNÝM PRAVIDLEM.