Profily našich bezpečnostních expertů ...

  Mgr. Tomáš Dvořák

 

  Tomáš Dvořák má bohaté a rozsáhlé zkušenosti s bezpečností v oblasti retailu, tělesné - osobní ochrany i fyzické
  ostrahy více jak 20 let. Mezi jeho specializace z oblasti bezpečnosti patří analytické činnosti, návrhy a tvorba
  bezpečnostních směrnic, postupů a analýz, firemní, informační a personální kriminalita, osobní ochrana osob a
  prevence kriminality, včetně personální bezpečnosti jako celku. Jeho znalosti doplňují nejrůznější bezpečnostní
  prověrky a ověření spolehlivosti vydaných orgány veřejné moci.

 

  V současné době je prezidentem skupiny Security expert CZ&SK sdružující výhradně odborníky v komerční a
  státní bezpečnostní oblasti. V minulosti zastával pozici Ředitele interního auditu, kontroly a bezpečnosti
  pro ČR a SR
a zastupujícího
Ředitele reklamy a marketingu pro ČR a SR u největšího prodejce elektroniky. V předchozích letech 2006 - 2012 zastával pozici Bezpečnostního ředitele u jednoho z největších obchodních řetězců v ČR, kde byl autorem a supervizorem kompletního systému bezpečnosti pro ČR i SR. Dříve působil v obdobných vedoucích pozicích se zaměřením na retail, komerční i soukromou bezpečnost a IT bezpečnost.

 
 


 

  Bc. Petr Lédl

 

  Petr Lédl má zkušenosti v oblasti navrhování, implementace a řízení komplexní bezpečnosti (fyzická bezpečnost, informační
  bezpečnost, personální bezpečnost, prevence podvodů), provádění rizikových analýz, interních šetření, řízení krizových situací,
  rozpoznávání padělků.

  V oblasti bezpečnosti pracuje již 20 let. Zastával pozici Ředitele bezpečnosti na úrovni B-1 v Raiffeisenbank a.s. v letech
  2001 až 2011, dříve působil na podobných pozicích v České spořitelně a.s. a ERSTE BANK SPARKASSEN ČR a.s.

  Je držitelem ocenění Bezpečnostní manažer roku 2006, každoročně vyhlašovaným českou pobočkou mezinárodní profesní
  bezpečnostní asociace ASIS. Byl členem Komise pro bankovní a finanční bezpečnost Bankovní asociace ČR, kde vedl
  speciální tým Prevence bankovních loupeží. V současné době se věnuje konzultačním činnostem v oblasti bezpečnosti.
   Mgr. Jan Černý

 

  Jan Černý je specialistou v oblasti inspekce a bezpečnosti. Své znalosti načerpal studiem na PAČR. Odbornou praxi získal v
  rámci svého dlouholetého působení v ozbrojených složkách a následně i svou profesní inspekční činností. Mezi jeho
  specializace patří operativní technika a zvláštní činnosti spojené s operativně pátracími prostředky.

  V oblasti bezpečnosti se bez přerušení pohybuje již od roku 1990. Je autorem a supervisorem bezpečnostně kontrolních
  pravidel a mechanizmů u několika objektů "zvláštní důležitosti"
a podílel se na připomínkování legislativních opatření v
  rámci svého pracovního zařazení. V minulosti byl aktivním členem několika bezpečnostních komisí pro bezpečnost. Je
  držitelem bezpečnostních prověrek nejvyššího stupně a akreditovaným mandatářem. V naší společnosti je zařazen od
  počátku roku 2014.

 

 


 

  Mgr. Petr Sniahničan

 

  Peter Sniahničan je testovacím odborníkem na nástrahovou a zabezpečovací techniku včetně EZS, EPS,
  CCTV
a prostředků sloužících k zabezpečení a ochraně důležitých dat a informací, objektů a perimetrů střední a
  vysoké důležitosti.

 

  V oblasti bezpečnosti pracuje více jak 25 let a v minulosti zastával vedoucí funkce na úseku ochrany osob a
  majetku i ochrany objektů zvláštní důležitosti
.

 

  Je kvalifikovaným trenérem osobních strážců na profesionální úrovni a hodnotitelem psychologických zátěžových
  testů. Je absolventem několika zahraničních stáží v oblasti osobní bezpečnosti a zejména pak bývalým
  Bezpečnostním poradcem
významných podnikatelů na Slovensku.

 


 

Naše zákazníky dle požadovaných služeb rádi seznámíme s dalšími odborníky, jejichž profily není žádoucí, nebo ze zákona možné zveřejňovat a to s ohledem na platné zákony. Děkujeme za pochopení.

Naši zaměstnanci :

 • Minimální požadavky na naše zaměstnance :
  - Morální a trestní bezúhonnost
  - Praxe v oblasti bezpečnosti min. 5 let (vedoucí pozice 3 roky)
  - Psychologické a zdravotní vyšetření
  - Negativní bezpečnostní prověrka
  - Povinné zkoušky dle zákona
  - Zapracování v délce 6 měsíců pod vedením managera divize
  - Perfektní znalost problematiky dle spádové divize služeb
  - Společenské chování, 100% loajalita a diskrétnost (s právním zajištěním) 
  - ŘP min. sk. B po dobu nejméně 3 let + karta řidiče bez záznamu o DN.
  - další požadavky dle interních bezpečnostních pravidel.
 • Kvalitu služeb garantujeme !
  Naši zaměstnanci jsou striktně podřízeni vedoucímu pracovníku spádové divize služeb a jsou povinni se řídit interními pravidly a směrnicemi, které jsou pro ně závazné.
  Jakákoli pochybení či nedodržení našich pravidel, směrnic či etického kodexu, mají za důsledek personální či právní postih. Netolerujeme žádné ústupky.

 

NÁŠ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS PARTNEREM, JEHOŽ POTŘEBY A BEZPEČNOST JE PRO NÁS ZÁVAZNÝM PRAVIDLEM.

Garance kvality :

 

NÁŠ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS PARTNEREM, JEHOŽ POTŘEBY A BEZPEČNOST JE PRO NÁS ZÁVAZNÝM PRAVIDLEM.