KOMPLETNÍ NABÍDKA SLUŽEB ...

Veškeré bezpečnostní služby poskytované naší společností jsou pod přímým vedením profesionálů s bohatou bezpečnostní praxí.
Seznamte se s jejich profily :  PROFILY NAŠICH ODBORNÍKŮ ZDE.

 

Dovolujeme si upozornit, že naše společnost neprovádí facility management ani úklidové služby. Tato činnost je dle našeho názoru neslučitelná s výkonem odborně prováděných bezpečnostních služeb na profesionální úrovni.

 


 

Ochrana osob a majetku

   Ochrana VIP osob včetně rodinných příslušníků
   Bezpečnostní transfery osob a cenin v rámci celé EU. (pozemní i letecké)

   Fyzická ostraha VIP objektů, sídel společností a majetku
   Hotelová profesionální ostraha (pouze 4* a výše)

   Návrhy a realizace systémů EZS, EPS, CCTV včetně údržby a revize 

   Fyzická ostraha barů, klubů a restaurací
   Recepční a informační služby

   Zajištění ostrahy během VIP kulturních a společenských akcí

   Ozbrojené doprovody cenin a vozidel
   Poradensko analitycká činnost od profesionálů v oboru
   Obsazení a vyklízení nemovitostí

 


 

Detektivní služby

   Vyhledávání majetku osob
   Sledování a vyhledávání osob
   Zjišťování rozhodných skutečností jako důkazních prostředků v řízení před soudem nebo správním orgánem

   Získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob, majetkových poměrů a činnosti

   Detekce odposlechových audio i video zařízení

   Odhalování zaměstnanecké a personální kriminality
   Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek

   Prověřování zaměstnanců

   Kontrola práce neschopných zaměstnanců - dodržování pracovní neschopnosti

   Zjištění legitimních testů DNA

 


 

Tvorba bezpečnostních pravidel, postupů a směrnic :
  Po důkladné a detailní analýze provedeme optimalizaci a nastavení bezpečnostních postupů v rizikových
  oblastech dle potřeb klienta jako například :
  - Základní bezpečnostní pravidla pro vstup, pohyb a odchod zaměstnanců
  - Personal screening - prověřování uchazečů o zaměstnání
  - Bezpečnostní směrnice pro ostrahu objektů s detailními postupy i školením dle zákona
  - Bezpečnostní pravidla pro management, zaměstnance, prodejny, sklady apod.
  - Pravidla s ohledem na prevenci kriminality (prodejny, sklady, sídla a další)
  - Celkové posouzení bezpečnosti a nastavení jasných pravidel

 


 

Bezpečnostní školení zaměstnanců :
  Školení s důrazem na komplexní bezpečnost. Jedná se zde o školení vedoucích pracovníků ve vztahu
  zejména k následujícím bezpečnostním oblastem :
  - Ochrana dat, jména, pověsti společnosti a další ...
  - Prevence, odhalování a řešení  zaměstnanecké kriminality
  - Odhalování a prevence kriminality (drobné, org. skupiny apod.)
  - Manipulace, ochrana a nakládání s hotovosti od pokladny přes trezor až po odvoz vč. bezpeč. postupů
  - Krizová jednání a jak při nich jednat (agresivita, krádež, loupež, požár, evakuace a další)
  - Kamerové systémy a jejich zákonné využití ve vztahu k zák. č. 101/2000 Sb.
  - Platby kreditními kartami, prevence, rozpoznání a postupy při zneužití platebních prostředků
  - Podvody a nekalá jednání při reklamacích
  - další bezpečnostně právní školení dle Vašich potřeb.

 


 

  Prověřování dodavatelů :
  Kompletní prověrky dodavatelů s ohledem na novou nebo již probíhající spolupráci jako např. :
  - reference od stávajících nebo bývalých obchodních partnerů,
  - vztahy mezi jednateli, společníky a zaměstnanci
  - trestní minulost
  - dodržování dodavatelsko - odběratelských vztahů
  - propojení dodavatele se zaměstnanci odběratele
  - firemní struktura a vlastnictví
  - podnikatelské aktivity dle legislativy
  - platební morálka, solventnost a riziková jednání
  - daňové a správní delikty
  - loajalitu a diskrétnost

 


 

Prověřování zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání :
  Prověřování  stávajících zaměstnanců i uchazečů o zaměstnaní zejména s ohledem na jimi uváděné
  informace. Rozsah je obsahově podobný prověřování dodavatelů, ale je doplněn zejména o :
  - Důvody proč byla dána výpověď u bývalých zaměstnavatelů
  - Ověřování pracovních referencí, vzdělání, délky a rozsahu praxe
  - Životní úroveň, majetkové poměry, dluhy, soudní a exekuční řízení, ručitelské závazky apod.
  - Osobnostní a psychologická charakteristika
  - Více informací při osobním jednání

 

 Přítomnost při výběru vedoucích zaměstnanců :
  Osobní přítomnost našeho profesionálního zaměstnance s několikaletou praxí při personálním pohovoru
  vedeném pracovníkem Vašeho personálního oddělení s cílem účelného posouzení psychologických a
  verbálních jevů, jako například kompletní řeč těla, verbální i neverbální projevy, osobní projev, nervozita,
  náchylnost ke stresu, řeč očí v návaznosti na mozková centra a další.

 


 

      

    Cílené testovací retail úkony :
 
Provádíme cílené návštěvy obchodních prostor a míst, kde se cíleně zaměřujeme na testovací činnosti dle požadavků
  klienta. Mezi takové činnosti patří např. provádění  testovacích nákupů, reklamací, ostražitosti personálu a dalších úkonů,
  které jsou určeny pro zjištění skutečného stavu v jednotlivých prodejnách či centrech a to nejen s ohledem na dodržování
  zákonných i interních pravidel, bezpečnosti ale například i frančízingu. Vybrané úkony provádíme na základě smluvního
  vztahu a oprávnění od objednatele anonymně bez oznámení výsledku na místě a předání přímo managementu
  nebo s oznámením výsledku přímo na místě dle stanovených pravidel a postupů.
  Testujeme a prověřujeme například :
  - Osobní přístup a znalosti zaměstnanců
  - Správnost a úplnost "markování" včetně kontroly výkonu práce na pokladně
  - Ústrojová kázeň, přístup zaměstnanců, dodržování zásad apod.
  - Dodržování pravidel ochrany spotřebitele
  - Bezpečnostní posouzení místa s ohledem na CCTV, rizikovost krádeží a dalších protiprávních jednání
  - Testovací nákupy, reklamace a servis
  - Kontrolu ostrahy, reakční doby, postupů s ohledem na běžné, krizové i zcela mimořádné situace.

 


 

Doplňkové služby :

Zajištění denního harmonogramu pro VIP klienty
Rezervace míst - hotely, kluby, restaurace, bary, zábava ...

Personálně bezpečnostní audity

 


 

Garance kvality :

 

NÁŠ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS PARTNEREM, JEHOŽ POTŘEBY A BEZPEČNOST JE PRO NÁS ZÁVAZNÝM PRAVIDLEM.