PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vytvořeno tak, aby vás informovalo o našich postupech ohledně shromažďování, používání a odhalování informací, které nám můžete poskytnout prostřednictvím těchto stránek nebo prostřednictvím dalších aplikací (Facebook aplikace apod.) provozovanými provozovatelem. Před použitím těchto stránek nebo předáním informací na tyto stránky si prosím pročtěte celé Prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto stránky jsou určeny pro občany Evropské unie.


Váš souhlas

Použitím těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoliv předáte informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte s jejich shromažďováním, používáním a odhalením v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Účast na Facebook aplikacích apod. je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete se z aplikace odhlásit odebránim aplikace přímo na Facebooku. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.


Vámi poskytované informace

Stejně jako mnoho webových stránek, i tyto aktivně shromažďují informace o svých návštěvnících tím, že nám dovolíte komunikovat s vámi přímo pomocí e-mailu a/nebo formuláři pro zpětnou vazbu. Některé z těchto informací, které poskytnete, mohou být osobními identifikačními údaji (což jsou informace, které lze jedinečně spojit s vaší osobou, jako je např. vaše celé jméno a e-mailová adresa).
Některé oblasti těchto stránek po vás budou požadovat poskytnutí osobních identifikačních údajů, abyste mohli požívat různých služeb či výhod (jako jsou objednávky, tipy/rady, zpracování objednávek, Facebook stránky a aplikace a další) nebo se mohli zapojit do určitých aktivit (jako jsou diskuze, setkání nebo jiné propagační akce). Budete informováni, které informace jsou povinné a které nepovinné. Když navštívíte naší aplikaci na Facebooku, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem pouze údaje, které na Facebooku povolíte zaznamenat.


Pasivní shromažďování informací

Během vašeho pohybu po webových stránkách může docházet k pasivnímu shromaždování určitých anonymních údajů (tzn., že tyto informace jsou shromažďovány, aniž byste je aktivně poskytovali) pomocí různých technologií, jako jsou cookies, internetové tagy nebo webové signály (web beacons). Může docházet i ke shromažďování navigačních údajů (protokolových souborů (log files), serverových protokolů (server logs) či sledu kliknutí (clickstream). Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na tyto stránky některé z těchto anonymních informací, jako jsou: URL adresa webové stránky, ze které jste právě přišli, IP adresa a verze prohlížeče, kterou právě používá váš počítač. Tyto stránky mohou také shromažďovat anonymní informace z vašeho počítače prostřednictvím cookies a internetových tagů nebo webových signálů. Můžete si nastavit váš prohlížeč tak, aby vás upozorňoval při zasílání cookie nebo aby všechny cookies odmítal, ale určité prvky této stránky nebudou bez cookies fungovat.
Takovéto pasivně shromážděné anonymní informace mohou tyto stránky používat a kombinovat v zájmu poskytování lepších služeb svým návštěvníkům, upravování stránek dle vašich preferencí, sestavování a analýz statistiky a trendů a správy a dalších zlepšování webových stránek pro vaše použití. Takovéto informace nejsou spojovány s osobními identifikačními údaji získanými jinde na těchto stránkách, pokud k tomu nedáte souhlas např. v nastavení Facebook aplikace apod.


Používání a odhalování informací

Kromě uvedeného můžeme informace shromážděné prostřednictvím těchto stránek dále použít ke zdokonalení obsahu našich stránek, k nastavení stránek dle vašich preferencí, ke sdělování informací (pokud o to požádáte), pro účely našeho marketingu a průzkumu, a pro jakékoliv další specifikované účely. Mimo to můžeme plně využívat všech informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek, které nemají formu osobních identifikačních údajů. Jestliže poskytnete osobní identifikační údaje na těchto webových stránkách, můžeme spojovat takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi, pokud v okamžiku jejich shromažďování nebude specifikováno jinak.
Osobní identifikační údaje, které nám poskytujete prostřednictvím těchto webových stránek, můžeme odhalovat jiným spolupracujícím organizacím po celém světě, které souhlasí, že s nimi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je budou používat ke stejným účelům ale výhradně :

těm smluvním partnerům, které používáme k podpoře našich obchodních aktivit (např. platební služby, technická podpora, dodávková služba a finanční instituce), přičemž v tomto případě budeme od těchto třetích stran požadovat, aby souhlasily, že s těmito informacemi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je budou používat ke stejným účelům; v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem obchodu z těchto webových stránek, ke kterým se tyto informace vztahují, přičemž v tomto případě budeme požadovat, aby každý takový kupující souhlasil, že s těmito informacemi bude zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je bude používat ke stejným účelům; nebo jako odpověď na zákonné požadavky nebo když je to požadováno platnými zákony, soudními příkazy nebo vládními nařízeními.

Shromažďování, používání a odhalování informací předjímané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, mohou zahrnovat přenos informací do jurisdikce umístěné mimo zemi vašeho bydliště, která nemusí mít stejné zákony a ustanovení ohledně osobních identifikačních údajích. V těchto případech budete požádáni o souhlas s takovými převody a s odhalením v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Přístup, oprava a výmaz

V zájmu zachovávání osobních identifikačních údajů, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek v přesném, aktuálním a úplném znění, nás prosím kontaktujte níže uvedeným způsobem. Podnikneme příslušné kroky k aktualizaci nebo opravě takových údajů v našem vlastnictví nebo k výmazu vašich údajů z naší databáze.

Bezpečnost

Tyto webové stránky činí odpovídající opatření k ochraně osobních identifikačních údajů při jejich přenosu od vás na naši webovou stránku, a k ochraně takových informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Měli byste pamatovat na to, že žádný internetový přenos není zcela zabezpečený nebo bezchybný. Konkrétně, e-mail zaslaný na tyto webové stránky nebo z nich nemusí být zabezpečen, a proto byste měli pečlivě zvážit, jaké informace nám prostřednictvím e-mailu zašlete. Kromě toho, pokud používáte hesla, identifikační čísla nebo další zvláštní přístupové prvky na těchto webových stránkách, je vaší odpovědností je chránit a nesdělovat třetím osobám.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo kontakty na jiné webové stránky a aplikace, na které se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každých webových stránek, které navštívíte.

Další podmínky

Vaše používání těchto webových stránek podléhá našemu právnímu upozornění.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li otázky, připomínky nebo obavy ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo informačních praktikách těchto webových stránek, nebo pokud chcete odstoupit od naší budoucí komunikace, kontaktujte nás prosím na kontaktech provozovatele uvedených vždy aktuálně na této internetové adrese v sekci kontakty.

Změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, revidované prohlášení bude uvedeno na těchto webových stránkách. Kontrolujte je prosím pravidelně a zvláště předtím než poskytnete jakékoliv osobní identifikační údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá platnosti dnem 02.09.2013.

 

 


NÁŠ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS PARTNEREM, JEHOŽ POTŘEBY A BEZPEČNOST JE PRO NÁS ZÁVAZNÝM PRAVIDLEM.