BUDOVY

Provádíme kvalitní a systematickou ostrahu budov, na základě předem vypracovaného systému metodické ostrahy. Zajistíme nepřetržité sledování a lokaci případných narušitelů díky vlastní technice. 

CENTRA A SÍDLA

Zajistíme bezpečnost obchodních center, sídel společností, advokátních i exekutorských kanceláří a dalších objektů systémem nepřetržité efektivní ostrahy prováděné dle vlastní bezpečnostní analýzy ...

PODNIKY

Ve Vaší společnosti - podniku zajistíme kvalitní a efektivní dohled nad zaměstnanci i ostatními osobami. Eliminujeme ztráty a veškeré rizika snížíme na minimum díky propracovanému systému ochrany ...

OSTRAHA DLE ZÁSADNÍCH PRAVIDEL ...

Výkon profesionální ostrahy u naší společnosti probíhá vždy a bez vyjímky dle jasně daných pravidel, vytvořených vždy na míru dle potřeb zákazníka a dle celkového posouzení bezpečnostní situace dané lokace. S ohledem na naše bohaté zkušenosti v této oblasti, Vám poskytneme pouze perfektně proškolený personál, splňující naše veškerá náročná kritéria.
Pro samotný výkon ostrahy

Jednáme zcela upřímně a proto naše společnost nepřijme zakázku, u které si není 100% jista perfektním poskytnutím služeb dle potřeb klienta, na profesionální úrovni a to bez ohledu na délku či rozsah zakázky.

Kontrola výkonu služeb revizním oddělením je u naší společnosti zcela profesionálně postavena a její fungování nemá vliv na chod společnosti. Revizní oddělení je zcela samostatným subjektem, jehož náplň práce je 24 hodin denně kontrolovat přímý výkon ostrahy ze strany našich zaměstnanců. Revizní odd. je přímo podřízeno generálnímu řediteli, kterému také reportuje svou činnost v pravidelných intervalech. 

Proškolený personál je připraven na běžnou kontrolní činnost v rámci ostrahy stejně tak, jako na řešení mimořádných situací. Právní znalosti zaměstnanců naplňují legislativní soulad výkonu ostrahy s potřebami našich klientů, kterým jsou kdykoli k dispozici. Dle typu zakázky vytvoříme stabilní tým pracovníků nebo naopak dbáme na neustálou obměnu personálu tak, aby byly vyloučeny jakékoli mimopracovní vazby mezi zaměstnanci.

Zajistíme kompletní služby v oblasti bezpečnosti !  Naše nabídka služeb je opravdu velice rozsáhlá a v oblasti bezpečnosti obsahuje opravdu širokou nabídku služeb z našeho portfolia. Každé činnosti se věnujeme na maximum a dle daných pravidel která jsou vždy pro naše zaměstnance závazné a jejich dodržování je kontrolováno interním revizním oddělením, jehož činnost podléhá přímo generálnímu řediteli GBARD HOLDING.. 

 

 

SEZNAMTE SE S NAŠÍ KOMPLETNÍ NABÍDKOU
A OTESTUJTE SI NAŠE SLUŽBY !!